Werkgelegenheid

Het bouwen van de multifunctionele rondvaartboot voor de stad Assen moet tevens gezien worden als een werkgelegenheidsproject.

Onder leiding van een zogenoemde leermeester van ‘Meesterwerk’ zullen kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring kunnen opdoen en het vak kunnen leren. Scholing en het behalen van vakgerichte certificaten zijn een onderdeel hiervan.

Binnen het project wordt aandacht besteed aan de algemene werknemersvaardigheden, de houding op de werkvloer, lassen, timmeren, installatiewerk en schilderen.

Kandidaten kunnen schoolverlaters en wajongeren zijn. Doelstelling is dat de kandidaten door hun werkervaring en opleiding binnen het project meer kans maken op de arbeidsmarkt, uitstromen naar werk of weer een studie gaan oppakken.