Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

De bevordering van de vaarrecreatie in Assen en omgeving, en voorts al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het bevorderen van verdere toegankelijkheid van het vaarwegennet in Drenthe, met name in de regio Assen;
  2. het bevorderen van leerwerk en re-integratietrajecten, via het bouwen of het verwerven van boten die kunnen worden ingezet voor de vaarrecreatie;
  3. het bevorderen van de noodzakelijke facilitaire voorwaarden ten behoeve van de vaarrecreatie;
  4. het geven van voorlichting over de historie van het Kanaal en de Vaart.

In het voorjaar van 2013 heeft het bestuur van de Stichting Varen in Assen besloten een rondvaartboot voor Assen te bouwen.. Lees hierover meer bij rondvaartboot.