Bestuur

De statutaire bestuursfuncties zijn die van voorzitter; secretaris, penningmeester en twee leden. Het bestuur van de stichting bestaat uit personen die door hun achtergrond grote verbondenheid voelen met de stad Assen in het algemeen en met het gebruik van de twee grote waterwegen van de stad in het bijzonder. Toen de plannen voor het weer bevaarbaar maken van de Vaart werkelijkheid zouden worden, werd op 29 juni 2007 de Stichting Varen in Drenthe opgericht. In de afgelopen jaren was gebleken dat de energie van het bestuur zich vooral had gericht op Assen. Daarom werd besloten tot een naamswijziging.

Vanaf 10 april 2013 zetten de bestuursleden hun werk voort onder de naam: Stichting Varen in Assen. De oorspronkelijke doelstellingen zijn echter onverminderd van kracht gebleven.

Begroting / verlies & winst rekening 2019

Het bestuur van Varen in Assen.

Voorzitter *:
B. Drenth (Berto)
T: 0592-345893
M: 06-31768487

Secretaris:
B.J. Kok (Jan)
T: 0592-342065
M: 06-51613693

Penningmeester:
B. Drenth (Berto)
T: 0592-345893
M: 06-31768487

Bestuurslid:
M. Bruins (Max)
M: 06-38286171

* Per 1 januari 2020