Stichting Varen in Assen

Het bestuur van de stichting bestaat uit personen die door hun achtergrond grote verbondenheid voelen met de stad Assen in het algemeen en met het gebruik van de twee grote waterwegen van de stad in het bijzonder. Toen de plannen voor het weer bevaarbaar maken van de Vaart werkelijkheid zouden worden werd op 29 juni 2007 de Stichting Varen in Drenthe opgericht. In de afgelopen jaren was gebleken dat de energie van het bestuur zich vooral had gericht op Assen. Daarom werd besloten tot een naamswijziging. Vanaf 10 april 2013 zetten de bestuursleden hun werk voort onder de naam: Stichting Varen in Assen. De oorspronkelijke doelstellingen zijn echter onverminderd van kracht gebleven.

Naast het stimuleren en faciliteren van het gebruik door recreanten van Vaart en Kanaal werd van begin af aan de aandacht extra gericht op het inschakelen van werkeloze jongeren bij de verschillende soorten ‘wateractiviteiten’. Hierbij werd en wordt onder meer gedacht aan het creëren van leerwerkplekken op het gebied van constructie, horeca, technisch onderhoud en aan het bouwen van schepen.